Behovet er DNA’et i den gode idé. Viden om behovet er fundamentet for hele den efterfølgende innovationsproces.

For at forstå behovet og være sikker på at det er det rigtige behov man har fat i så skal det undersøges.

Ofte TROR man at man kender behovet. Hvis ens tanker om behovet ikke bekræftes af brugerne er de bare ANTAGELSER, som kan vise sig at være forkerte. Viden om behovet er helt centralt i definitionen af innovationsudfordringen.

Lær at:

• Interviewe – og hvad er vigtigt når man gør det?

• Observere – og hvad skal man se efter?

• Forberede feltarbejde – så det bliver struktureret og pålideligt.

• Data behandle – så i får gjort jeres viden om behovene brugbar.

Book en workshop og prøv at afdække behov sammen med kolleger eller samarbejdspartnere. Lone@doinnovation.dk , M: +45 23818640