Innovationsforløb med test af fremtidens område til forberedelse før ambulatoriebesøg. Projekt Universitetshospital Køge. Læs mere her.

Innovationsforløb om flow og design af perioperativt område. Projekt Universitetshospital Køge. Læs mere her.

Innovationsforløb med test af arbejdsgange, indretning og udstyr på fremtidens enestue. Projekt Universitetshospital Køge. Læs mere her.

Workshop "Prøv Design Thinking". Region Sjælland Koncern Service og Logistik. Introduktion til behovsdrevet innovation og design thinking.

2 x 2,5 timer workshops. "Innovation A-Z". Børneafdelingen og Neonatal afdelingen Næstved Sygehus. Overordnet innovationsudfordring: Hvordan kan vi få Børne- og Neonatal afdelingen til at fungere på bedste vis under en midlertidig sammenlægning?

Workshop Idégenerering. "Dine ting"-projekt. Det Ny Universitetshospital Region Midt. Læs om projektet her hos Crowds Who Care.

Workshop "Prøv Design Thinking". Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland. Øvelse i behovsdrevet innovation og design thinking.